tm@bkip.com.hk   (852) 3105 5120 我们的位置
200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam 070-243exam 70-696dump 648-244dumps 500-005dumps 640-875dumps 700-505

 

商标注册推广价

国家或城市 首类别注册费
(HK$)
额外类别注册费
(HK$)
查册费
(HK$)
公证授权书费
(HK$)
注册需要时间
(月)
有效期
(年)
详细资料
亚洲
中国 3,800
2,000
3,800
2,000
- - 16 10 CN
香港 3,250
2,500
2,000
1,500
- - 8 10 HK
澳门 4,000
3,700
4,000
3,700
- 1,900 9 7 MO
台湾 7,500
5,400
6,000
4,400
- - 12 10 TW
蒙古 7,000 6,500 1,500 - 15 10 MN
俄罗斯 23,800
15,800
9,800
5,000
- - 18 10 RU
日本 13,800
12,400
11,800
11,700
- - 12 10 JP
南韩 8,800
8,400
7,800
7,700
- - 12 10 KR
新加坡 8,000
5,000
6,500
4,500
- - 6 10 SG
马来西亚 10,800
8,900
7,800
7,700
- 1,900 36 10 MY
泰国 9,800
9,400
8,800
8,400
2,000 1,900 14 10 TH
越南 6,500 3,000 2,000 - 18 10 VN
印度 7,000 3,500 2,000 - 24 10 IN
印尼 7,000 6,500 1,500 - 24 10 ID
缅甸 6,700 6,200 2,500 2,000 15 3 MM
菲律宾 7,000 6,500 1,500 - 18 10 PH
美洲
美国 12,800
6,500
9,800
4,400
- - 16 10 US
加拿大 15,000
11,800
12,800
12,700
- - 16 15 CA
巴西 20,000
14,800
16,000
12,800
1,800 - 36 10 BR
欧洲
欧盟 19,800
14,500
6,800
5,400
- - 6 10 EU
英国 8,800
5,500
7,800
4,500
- - 8 10 GB
法国 13,800
11,800
9,800
3,800
- - 8 10 FR
德国 9,800
9,700
5,800
5,700
- - 10 10 GE
意大利 11,800
7,800
9,800
9,700
- - 14 10 IT
瑞士 16,800
14,800
12,800
12,700
- - 6 10 CH
西班牙 11,800
6,800
9,800
9,700
- - 11 10 ES
大洋洲
澳洲 9,500
6,000
7,500
5,500
- - 6 10 AU
纽西兰 6,500
4,500
5,500
4,500
- - 8 10 NZ
中东
阿联酋 37,000 36,000 2,500 11,000 14 10 AE
沙地亚拉伯 20,000 19,000 5,000 4,000 12 10 SA
伊拉克 14,000 4,500 2,000 10,500 13 15 IQ
伊朗 10,000 3,700 1,500 3,100 9 10 IR
以色列 12,000 5,000 4,000 - 12 10 IE
黎巴嫩 14,000 11,200 1,500 - 5 15 LB
非洲
埃及 9,000 8,000 1,500 2,500 24 10 EG
南非 8,500 6,600 3,500 - 24 10 ZA
尼日利亚 8,500 8,000 2,000 - 20 7 NG
非洲知识产权组织 14,000 6,000 3,500 - 8 10 OAPI

 

备注:

商标注册费用基于一个商标及一类商品/服务计。

少数国家在特别情况下会需要支付额外官费及/或授权书公证认证费。

注册费用只限于没有争异的商标申请;注册费用不包括官方反对或第三方异议所产生的任何费用。就有关官方反对或第三方异议而须进行的法律程序本所会先行获得 贵公司同意后才会展开。

每个个案注册具体费用以双方同意后作准。

(中文繁體) 總瀏覽人數: 50479 (中文繁體) 今日瀏覽人數: 3